Fijnstof: 3 feiten op een rij

De alarmerende waarheid over fijnstof

Wat is fijnstof?

Fijnstof is een verzamelnaam voor heel kleine deeltjes die in de lucht zweven en wordt gezien als luchtvervuiling. Deze deeltjes kunnen bijvoorbeeld ontstaan door zware industrie, veehouderijen of gemotoriseerde voertuigen. Fijnstof inademen beïnvloedt de werking van de luchtwegen, longen,  hart en bloedvaten.

Fijnstof in de lucht zorgt dus voor een ongezond klimaat. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) spreekt over een ‘stille moordenaar’ en 91% van de wereldbevolking lucht inademt met een te hoge concentratie fijnstof. Van smog wat over steden hangt tot deeltjes in huis, luchtvervuiling vormt een grote bedreiging voor de gezondheid en het klimaat. De gecombineerde effecten van omgevingslucht en huishoudelijke luchtvervuiling veroorzaken elk jaar ongeveer zeven miljoen voortijdige sterfgevallen, grotendeels door beroerte, hartaandoeningen, chronische obstructieve longziekte, luchtwegen en acute luchtweginfecties.

Daarom heeft de WHO heldere richtlijnen opgesteld voor luchtverontreiniging door fijnstof (binnen en buiten) en stelt dat fijnstof met een aerodynamische diameter van 10 μm of minder (PM10) schadelijk is voor de gezondheid. Deze kleine stofdeeltjes zijn onzichtbaar voor het blote oog en produceren niet altijd een waarneembare geur. Daarom kan de lucht in een op het oog schone kamer toch verontreinigd zijn.

Uw werkplek

Het verlagen van het fijnstofgehalte op de werkplek heeft een positieve invloed op de gezondheid van uw collega’s. Fijnstof is niet alleen op de lange termijn schadelijk maar kan ook op korte termijn gevolgen hebben voor het ziekteverzuim voor u en de mensen om u heen. Omdat we veel tijd op onze werkplek doorbrengen is het belangrijk om kritisch te kijken naar de luchtkwaliteit. Want niet alleen de zware industrie maar ook printers en computers kunnen aardig wat fijnstof produceren. Deze apparaten worden gezien als de grote boosdoeners als het gaat om luchtverontreiniging op kantoren. Laserprinters en kopieerapparaten gebruiken bijvoorbeeld toners. Toners stoten schadelijke stofdeeltjes uit omdat hier verbrandingsprocessen bij gebruikt worden.

Wat kan ik er tegen doen?

Moeten nu alle computers en printers uit het raam gegooid worden? Natuurlijk niet. Er kan wel gezorgd worden voor een oplossing om de fijnstof die in de lucht zweeft te minimaliseren. In tegenstelling tot wat algemeen wordt gedacht, kan tapijt een belangrijke rol spelen in het opnemen en vasthouden van fijnstof in het binnenklimaat. Een onderzoek van de Deutsche Allergie- und Asthmabund (DAAB) toonde in 2005 al aan dat de schadelijke werking van fijnstof aanzienlijk minder is als er, in plaats van een harde vloer, tapijt wordt gelegd. Met speciaal ontwikkelde tapijttegels die gericht zijn op het vasthouden van deeltjes kan tot 8 keer meer fijnstof vastgehouden worden.

Wilt u meer weten over vloeroplossingen in uw kantoor? Neem vrijblijvend contact met ons op en we geven u graag advies op maat.